KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT TẠI CLB

LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TẠI TP HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH LỚP HỌC

CÁC LỚP SƠ CẤP

LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP I                                            

+ Giao tiếp cơ bản tiếng Nhật

+ Đọc, viết chữ cái tiếng Nhật 

+ Luyện nói tiếng Nhật theo chủ đề

2 tháng  

Lớp : thứ 2 & 4

   Lớp : thứ 3 & 5

  Lớp : Sáng CN

LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP II

+ Giao tiếp tiếng Nhật trong đời sống thường ngày

+ Bổ sung kiến thức nền tảng về văn phạm tiếng Nhật

+ Đọc hiểu giáo trình tiếng Nhật sơ cấp

2.5 tháng 

Lớp : thứ 2 & 4

Lớp : thứ 3 & 5

Lớp : Sáng CN

LỚP TIẾNG NHẬT NÂNG CAO

LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP III

+ Giao tiếp tiếng Nhật đời sống thường ngày

+ Bổ sung kiến thức văn phạm

+ Bổ sung kỹ năng đọc hiểu

+ Bổ sung kỹ năng nghe hiểu

+ Học chữ Hán ( Kanji )

2.5 tháng

Lớp : Thứ 2/4/6

Lớp : Thứ 3/5/7

Lớp : Sáng CN 

 

LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP IV

+ Hoàn thành kiến thức văn phạm N5

+ Luyện kỹ năng đọc hiểu

+ Luyện kỹ năng nghe hiểu

+ Đọc viết Hán tự 

2.5 tháng

Lớp : Thứ 2/4/6

Lớp : Thứ 3/5/7

Lớp : Sáng CN 


CHINH PHỤC CẤP ĐỘ TIẾNG NHẬT N5

+ Luyện giải đề N5

+ Luyện Hán tự N5

+ Luyện kỹ năng nghe hiểu

+ Luyện kỹ năng đọc hiểu

2.5 tháng

Lớp : Thứ 2/4/6

Lớp : Thứ 3/5/7

Lớp : Sáng CN 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ LỚP HỌC