CÁC SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ GALAXY- LỚP HỌC TIẾNG NHẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC SỰ KIỆN TỔ CHỨC Ở CLB GALAXY 

TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ TP HỒ CHÍ MINH